OTeS

OTEVŘENÝ TESTOVACÍ SYSTÉM

Systém OTeS představuje relativně univerzální a otevřený testovací systém, který lze s úspěchem nasadit na různých úrovních. Na počátku vzniku tohoto systému byla snaha ulehčit si a zautomatizovat práci při zkoušení studentů formou testů a zároveň studentům nějakým efektivním způsobem ztížit opisování. První verze testovacího systému vznikla již v roce 1997 a jejími základními požadavky bylo elektronické (na počítači) skládání a vyhodnocování testů spolu s náhodným generováním pořadí otázek a případně i odpovědí. Časem se možnosti celého systému rozrostly a na základě získaných zkušeností je dále rozšiřován a vyvíjen.

Princip funkce

Testovací systém vychází z principů technologie WWW a tzv. CGI skriptů. WWW prohlížeč kontaktuje WWW server a po autorizaci je mu vrácen vygenerovaný test s otázkami, příklady apod. Test je generován na základě snadno upravitelných šablon a zdrojového souboru otázek. Z tohoto principu i vyplývá jedna ze základních výhod tohoto systému, a tou je možnost použití prakticky libovolných HTML prvků pro názornou prezentaci otázky či příkladu.

Celý systém se v zásadě sestává ze tří hlavních modulů: Edit, Test a Stat. Modul Edit původně vznikl se záměrem vytvářet a editovat vlastní zdrojový soubor s texty otázek, nyní však spíše slouží jen pro prohlížení a kontrolu správného zobrazení a bezchybné syntaxe. Modul Test umožňuje provádění vlastních testů a modul Stat zajišťuje generování statistiky a výsledků.

Vybrané možnosti systému

 • Typ otázek a/b/c, kdy jedna z odpovědí je správná, resp. nejvíce obodovaná.
 • Typ otázek a/b/c, kdy lze zaškrtnout více odpovědí najednou.
 • Pořadí otázek i odpovědí lze vygenerovat náhodně.
 • Otázky mohou být zobrazeny najednou nebo postupně jedna po druhé.
 • Číselné příklady s odpověďmi vyhodnocovanými v určitém, např. procentuálním, intervalu správnosti.
 • Generování náhodných vstupních dat a výsledků pomocí skriptů.
 • Pro názorné vyjádření otázky lze použít HTML prvky jako třeba obrázky, video, atp.
 • Podrobná statistika.
 • Systém je přenositelný na řadu platforem (Linux, MS Windows, ...)

Požadavky systému

Software

Obslužná část systému OTeS může běžet v zásadě na jakémkoliv počítači, který má k dispozici interpret programovacího jazyka Perl a WWW server umožňující provádění CGI skriptů. Pod Linuxem to může být např. program Apache, pod MS Windows pak třeba Internet Information Server atp.

Klientská část vyžaduje WWW prohlížeč, který splňuje požadavky na zobrazení příslušných HTML prvků použitých v rámci šablon či vlastního textu otázek.

Hardware

Hardwarová náročnost obslužné části (WWW serveru) závisí na počtu otázek i současně skládaných testů. Spíše to závisí na typu otázek, množství obrázků a jiných HTML prvků, které je nutné přepravit po síti od serveru ke klientovi a zobrazit.

Klientské počítače mohou být jakékoliv počítače, které zvládnou provozovat vybraný WWW prohlížeč a jsou schopny zobrazit potřebné HTML prvky. Při skupinovém nasazení je zřejmě nutné mít nějakou učebnu počítačů, ve které se budou odehrávat vlastní testy.

Lidské zdroje

Je dobré, pokud provozovatel systému rozumí správě WWW serveru a nebo má po ruce někoho, kdo mu s tím pomůže. Znalost tvorby HTML stránek pak velice usnadní i tvorbu zdrojových textů vlastních otázek.

Ukázky otázek

Zdrojové texty otázek lze vytvářet v libovolném textovém editoru s pomocí malé množiny značek se syntaxí podobnou HTML značkám. Ze zdrojového textu je potom na základě šablony vygenerována výsledná podoba otázky, která je zobrazena ve WWW prohlížeči. Zde jsou ukázky tří základních typů otázek:
 • Kdo je kdo - otázka s jednou možnou správnou odpovědí. Zde je zdrojový text otázky, ze kterého je možné vysledovat základní strukturu otázky. Vlastní text je uzavírán mezi značky <TEXT> a </TEXT>, odpovědi jsou vymezeny značkami <ODP> a </ODP>, atd. Obecně u každé odpovědi lze uvést parametr BODU="X", který určí získané body při zaškrtnutí této odpovědi. To umožňuje vymanit se ze striktní šablony pouze jediné správné odpovědi a mít tak např. více a méně správné odpovědi, nebo ekvivalentní odpovědi se stejným počtem bodů, atp.
 • Barvy - je třeba zaškrtnout více odpovědí najednou (zdrojový text). Za správně zaškrtnuté odpovědi se v tomto případě sčítají příslušné počty bodů, špatně zaškrtnuté odpovědi jsou penalizovány podle několika různých modelů a snižují výsledné bodové ohodnocení z dané otázky.
 • Ingot - Příklad na číselné odpovědi včetně skriptu, který zajistí náhodné generování vstupních hodnot a výsledků. Ve zdrojovém textu si všimněte identifikátorů $prumer, $vyska a dalších, které jsou nahrazovány v závislosti na výsledku provedeného skriptu (sekce mezi značkami <SCRIPT> a </SCRIPT>). V tomto skriptu je použita funkce náhodného generování rand, která pro každou zkoušenou osobu vygeneruje číselně jiná vstupní data.

Šablony

Pro snadnou globální změnu formátování jednotlivých otázek jsou použity HTML šablony. Identifikátory začínajicí znakem $ jsou při generování testů nahrazovány aktuálními hodnotami, např. názvem předmětu, vlastním textem otázky, texty odpovědí atp. Zde je ukázka takové šablony, která byla použita pro druhý a třetí z výše uvedených příkladů. Zajištění základního vzhledu otázky je zajištěno pomocí tabulky, i když lze použít prakticky libovolných HTML prvků a fantazii se meze nekladou.

Aktuální verze: 2.2

Důležité změny oproti předchozí verzi 2.1

 • Možnost typu otázek, kdy lze zaškrtnout více odpovědí najednou (checkboxy)
 • Příklady, kdy je vyhodnocována číselná odpověď v jistém intervalu správnosti.
 • Generování náhodných vstupních dat a výsledků pomocí skriptů.
 • Vylepšené možnosti statistiky - vyhledávání, možnost zobrazení konkrétních odpovědí, atp.

V případě zájmu či různých dotazů můžete kontaktovat autora.